Legi

Legislaţia romanească în privinţa nevăzătorilor şi a drepturilor acestora este cuprinsă în doar câteva documente legislative pe care le puteţi găsi aici.
Trebuie să fiţi atenţi la cercetarea acestora care din ele e mai nouă şi care din ele abrogă sau modifică anumite drepturi din legile publicate anterior.
În linii mari, orice cetăţean roman înregistrat ca şi persoană cu deficient de vedere este încadrat într-un grad de invaliditate.
Aceste grade au fost numite într-un timp cu valori numerice, dintre care gradul 3 era pentru deficienţele uşoare, iar gradul 1 pentru handicap grav ori persoanele complet nevăzătoare.
Astăzi ele au denumiri diferite, însă în privinţa acestor informaţii puteţi să vă informaţi la orice birou de încadrare a persoanelor cu handicap într-un grad de invaliditate.
Aceste birouri funcţionează pe lângă comisiile municipale sau judeţene aferente din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
O listă a adreselor şi numerelor de telefona respectivelor direcţii judeţene o puteţi găsi însite-ul ANPH unde de asemenea puteţi consulta şşi legislaţia în domeniu, plecând de la această pagină.